Pomiary termowizyjne – badanie efektywności energetycznej

termowizjaWykorzystanie kamery termowizyjnej otwiera przed nami możliwość ujrzenia oraz analizy świata energii cieplnej, który nie jest możliwy do oszacowania gołym okiem. Termowizja wykorzystuje zjawiska fizyczne związane z emitowaniem energii cieplej w postaci fali elektromagnetycznej o odpowiedniej długości, znajdujące się normalnie poza zakresem widzialności. Ujęcie różnic temperatur w postaci kolorowego obrazu odzwierciedlającego poziomy temperatur za pomocą barw, znakomicie ułatwia szybką ocenę sprawności energetycznej instalacji.

Termowizyjna analiza rozdzielni elektrycznych

Kamera termowizyjna umożliwia sprawdzenie instalacji elektrycznej pod kątem występowania zagrożenia pożarowego, związanego z luźnymi i przegrzewającymi się stykami lub nadmiernym obciążeniem obwodów. Jednocześnie bezdotykowy sposób pomiaru zwiększa bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz pozwala na wykonanie badania w ruchu. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii lub nawet pożaru. Prowadzenie regularnych analiz tego typu często pozwala na uzyskanie wyraźnych ulg z tytułu ubezpieczenia od wystąpienia pożaru, ponieważ statystyki wykazują wady instalacji jako przyczynę około 16 pożarów dziennie.

Badanie termowizyjne układów chłodzenia

Koszt wyprodukowania chłodu jest zdecydowanie wyższy od ciepła. Wykonany przez specjalistów chłodniczych wykaże potencjalne korzyści wynikające z poprawy izolacyjności oraz szczelności pomieszczeń. Fachowy doradca na podstawie badania termowizyjnego, analiz parametrów pracy może pokazać opłacalne ekonomicznie kierunki modernizacji.

Pomiary termowizyjne urządzeń przemysłowych

Badania termowizyjne znakomicie sprawdzają się w przemyśle, gdzie spotkamy urządzenia mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz instalacje służące do przesyłu mediów. Zastosowanie badań termowizyjnych w tej dziedzinie pozwala wykryć i zlokalizować miejsca o podwyższonej temperaturze, które w początkowej fazie rozwoju uszkodzenia są znikome i niezauważalne „nieuzbrojonym okiem”.

Przegrzewające się silniki elektryczne, przekładnie stanowią objaw zbliżającej się awarii, mogącej spowodować kosztowne przestoje produkcji. Za pomocą kamery termowizyjnej można wychwycić w trakcie pracy, moment w którym występują dane anomalie oraz precyzyjnie wskazać, która część urządzenia pracuje wadliwie. Wykrywanie usterek ma szczególne znaczenie w instalacjach, gdzie temperatura bezpośrednio wpływa na prawidłowość procesu produkcyjnego oraz bezpieczeństwo w pracy.

Cykliczne przeglądy termowizyjne pozwalają na planowanie działań naprawczych w najbardziej dogodnym terminie.  To w sposób bezpośredni przekłada się znacząco na koszty utrzymania stanu technicznego urządzeń i instalacji. Istnieje również inny obszar zastosowania termowizji, związany z eksploatacją. Jest nim kontrola jakości wykonania remontów urządzeń i instalacji. W wielu przypadkach wykonanie diagnozy po zakończeniu prac może skutkować korzyściami ekonomicznymi na skutek szybkiego wykrycia błędów montażowych.

Efektywność energetyczna nieruchomości

Kolejnym obszarem zastosowania termowizji jest energetyka cieplna, gdzie cała instalacja stanowi ogromy emitor ciepła. Wystąpienie niewielkich braków izolacji rurociągów powoduje znaczne straty energii. Termowizja pozwala również zlokalizować przecieki w instalacjach (zobacz www.eko-kotly.pl).

Inwestycja w nieruchomość poza ceną zakupu, pociąga za sobą koszty eksploatacji, które powinny stanowić podstawę decyzji o zakupie. Informacje o efektywności energetycznej nabywanej nieruchomości warto sprawdzić zamawiając audyt energetyczny lub przynajmniej wykonać badanie termowizyjne, które obnaży ukryte mankamenty budynku. Wszelkie tajemnice skrywane w murach domu odkryje doświadczony diagnosta dysponujący odpowiednią wiedzą i sprzętem.

Styropian użyty do ocieplenia może być niskiej jakości, a ekipa ocieplająca budynek niezbyt dokładna. Efektem takiego stanu mogą być przemarzające fragmenty ścian, które generują straty ciepła. Skraplająca się w mostkach cieplnych para wodna sprzyja rozwojowi grzybów. Dzięki kamerze termowizyjnej możemy zweryfikować czy stolarka okienna spełnia swoje przeznaczenie oraz czy instalacja grzewcza budynku działa prawidłowo.