Ocieplanie budynków

Stan dotychczasowy
ocieplanieObecnie najczęściej stosowaną metodą w ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków jest metoda „ lekka mokra „ , która jest niezwykle prosta, tyle że wymaga przestrzegania zaleceń producentów materiałów oraz dokładności robót .
Całość prac ociepleniowych w tym systemie składa się z czterech podstawowych etapów : przygotowania podłoża, przymocowania płyt, wykonania warstwy zbrojonej i położenia tynku.
Jednak przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy dokonać wyboru właściwej technologii wykonania., gdyż w praktyce czyha niezwykle dużo przykrych niespodzianek, prowadzących do powstawania uszkodzeń w konstrukcji obiektu, zatrzymania migrującej z budynku wilgoci na powierzchni ścian pod ociepleniem jak również w ścianach i wewnątrz pomieszczeń.

Wady stosowanej obecnie metody

Stosowana obecnie metoda „lekka mokra „ docieplania budynków tworzy z niego szczelny „termos”, zarówno pod względem termicznym jak również wilgotnościowym.
Utworzenie szczelnej powłoki termicznej wydaje się być zaletą , natomiast zamknięcie drogi ujścia z budynku pary wodnej jest jej wadą.
Zaobserwować można , że bardzo mało projektantów, a jeszcze mniej wykonawców zastanawia się nad wyborem metody ocieplenia budynku pod kątem przepływu pary wodnej przez przegrody budowlane.
Nie biorą oni pod uwagę wymiany okien na bardzo szczelne, braku dobrze działającej wentylacji w budynku, a wszystkie te sprawy występują prawie jednocześnie w czasie prowadzenia robót termomodernizacyjnych.
Inwestorzy oceniają technologię oraz oferty firm wykonawczych wyłącznie od strony finansowej.
W wyniku tych właśnie okoliczności powstają błędy przy wykonywaniu dociepleń budynków.
Spowodowane jest to przez nie zachowanie zasady, która wymaga aby na drodze pary wodnej przechodzącej przez przegrody budowlane zabudowane były materiały stawiające jej coraz mniejszy opór. Nie przestrzeganie tej zasady powoduje zatrzymanie jej w ścianie, a najczęściej następuje to w płaszczyźnie styku muru z materiałem ocieplającym.
Zawilgocenie tego miejsca powoduje wiele szkód : powstaje pleśń, spada izolacyjność ściany , ulega zniszczeniu materiał ścienny .
Wilgoć postępuje w kierunku pomieszczeń w konsekwencji czego może zniszczyć tynki wewnętrzne. W mieszkaniach powstaje mikroklimat , który ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Występowanie tych zjawisk można wyeliminować stosując materiał ocieplający z frezami odprowadzającymi wilgoć – system TOB.

Istota systemu TOB
Istotą rozwiązania jest zastosowanie w metodzie ocieplania „lekkiej-mokrej” styropianu z wykonanymi frezami, który po zabudowaniu na ścianach tworzy pionowe kanały. Kliknij aby zobaczyć rysunki.
Powstałe w ten sposób kanały odprowadzają parę wodną z najbardziej zagrożonej płaszczyzny tj. styku ściany z materiałem ocieplającym.
Usunięcie pary wodnej następuje : w górnej krawędzi ocieplenia szczelinami wentylacyjnymi zabezpieczonymi siatkami antyinsektowymi, w dolnej ( po skropleniu ) poprzez specjalnie wyprofilowaną i perforowaną listwę startową.
Zastosowanie systemu z pionowymi frezami pozwala na swobodne odprowadzenie poza budynek wilgoci , która znalazła się pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku a materiałem ocieplającym.

Dzięki temu systemowi uzyskujemy :

  • lepsze ocieplenie budynku – suchy mur przewodzi mniej ciepła,
  • wykonana pustka powietrzna zwiększa efektywność izolacji termicznej,
  • suche powierzchnie ścian – wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo zawilgocenia i zagrzybienia murów i mieszkań,
  • materiał ścienny nie ulega zniszczeniu,
  • w budynku panuje zdrowszy mikroklimat,
  • nie jest potrzebna modernizacja wentylacji,
  • ściany szybciej wysychają – po deszczach i powstałych awariach –zaciekach uszkodzeniu obróbek blacharskich, rynien, itp.,
  • lepszą ochronę budynku przed hałasem.