Nowoczesna wentylacja mechaniczna

wentylacja mechanicznaNowoczesne domy wymagają nowoczesnych rozwiązań. Przede wszystkim takich, które są energooszczędne. Niższe parametry zużycia energii można zaś uzyskać między innymi za pomocą wentylacji. Trzeba jednak przygotować się na zastosowanie wentylacji mechanicznej a nie tej grawitacyjnej. Złożona ona jest z wielu różnych elementów. Klimatyzator bez powietrza nie działa, musi więc je zaczerpnąć do tego służy czerpnia. Powietrze pobierane jest z zewnątrz. Temu działaniu towarzyszy hałas, czerpnia montowana jest więc zwykle na ścianie zewnętrznej budynku. W czerpni znajduje się również urządzenie za pomocą, którego odprowadza się nieświeże powietrze.

Powietrze z czerpni, zdrowe powietrze rozchodzi się za pomocą kanałów wentylacyjnych. Jest to swego rodzaju instalacja położona niemal w całym domu. Ze względu na hałas zaleca się dodatkową izolację akustyczną kanałów.
Każda czerpnia, niezależnie od konstrukcji, ma za zadanie uniemożliwić lub przynajmniej znacznie ograniczyć wnikanie opadów atmosferycznych do wnętrza budynków wraz ze strumieniem zaciąganego powietrza.

Zasady lokalizowania czerpni i wyrzutni powietrza określa Polska norma PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Z kolei za pomocą specjalnych nawiewników powietrze wędruje do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w domu. Wentylacja jest najlepszym sposobem na zapewnienie sobie i swojej rodzinie zdrowego powietrza w domu.