Kolektory słoneczne

kolektorBudowa kolektora słonecznego
Na rynku dostępne są dwa rodzaje kolektorów słonecznych: płaskie i rurowo-próżniowe.
Kolektory płaskie zbudowane są z kilku elementów. Pierwszym z nich jest dobrze zaizolowana termicznie obudowa, która zapobiega utracie energii z kolektora do otoczenia. Jako izolację stosuje się najczęściej wełnę mineralną lub poliuretanem.
Kolejnym elementem jest system rurek, które stanowią jeden długi obieg wypełniony czynnikiem solarnym. Głównym elementem kolektora jest absorber. Wykonany jest on z metalu dobrze przewodzącego ciepło, którym najczęściej jest miedź lub aluminium. Do najlepszych kolektorów należą te, które pokryte są galwanicznie warstwą czarnego chromu, które powoduje bardzo dobre pochłanianie ciepła przekazywanego przez słońce i jednocześnie ogranicza emisję tego ciepła do otoczenia.
Ostatnim elementem, który wchodzi w skład płaskiego kolektora słonecznego jest przeźroczysta pokrywa, wykonana ze szkła o niskiej zawartości tlenku żelaza lub też z odpowiednio dobranych i zespolonych w podwójną warstwę tworzyw sztucznych.
Dobrze zamontowany kolektor słoneczny, stanowi jeden z elementów systemu, który gwarantuje wspomaganie domowych instalacji grzewczych. Jednym z jego elementów jest zbiornik na wodę. Możemy zaopatrzyć się w dowolny, typowy zbiornik z wymiennikiem ciepła, przez który ogrzany czynnik grzewczy z kolektora, podczas przepływania będzie oddawał energię.
Wymiennik ciepła znajdujący się w zbiorniku wodnym, to spiralna, żebrowa rura, najczęściej wykonana z miedzi. Przepływający przez niego czynnik grzewczy ogrzewa wodę znajdującą się w zbiorniku. Obieg czynnika chłodniczego, przez wymiennik do kolektora, wymuszany jest przez pompę cyrkulacyjną. Pompa ta jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu w przypadku, gdy montowane są instalacje z wymuszonym obiegiem czynnika chłodniczego, które należą do najbardziej efektownych.
Całością instalacji steruje automatyka sterująca, czyli zestaw mikroprocesorów. Czynnik grzewczy natomiast, to medium. Może nim być woda lub płyn niezamarzający glikol. Ostatnim elementem jest naczynie wzbiorcze, czyli zbiornik wyrównujący powstające w układzie ciśnienie.

Rodzaje kolektorów słonecznych
Coraz większe zapotrzebowanie na energię sprawia, że ludzie zaczynają poszukiwać alternatywnych jej źródeł. Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularnymi metodami zaopatrywania, już nie tylko firm i przedsiębiorstw, ale także domów prywatnych, w energię.
Na rynku możemy znaleźć kilka rodzajów kolektorów słonecznych, jednak każdy z nich, ze względu specyficzną budowę kolektorów słonecznych, ma podobną zasadę działania i przetwarza energię słoneczną na prąd lub za jej pomocą podgrzewa wodę.
Do podstawowych rodzajów kolektorów należą kolektory płaskie: gazowe, cieczowe i dwufazowe, następnie kolektory płaskie próżniowe, kolektory próżniowo-rurowe, nazywane także próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury i kolektory skupiające.
Kolektory płaskie to najpopularniejsza grupa kolektorów, która przetwarza energię słoneczną w ciepło. Ich cechą charakterystyczną jest sprawdzona budowa, której wieloletnia ewolucja, pozwoliła na osiągnięcie optymalnych parametrów funkcjonalnych.
Kolektory płaskie absorbują promienie słoneczne poprzez powłokę wykonaną z blachy miedzianej zwaną absorberem. Do jej spodniej części przytwierdzone są miedziane kanały przepływowe dla płynu grzewczego. Absorber znajdujący się w kolektorach płaskich, zbudowany jest najczęściej z blachy miedzianej, która pokryta jest warstwa absorbującą. Właśnie głównie od niego zależy trwałość i wysoka sprawność kolektora.
Natomiast kolektory próżniowe, które znane są także jako kolektory rurowe, zbudowane są tak, by ciepło absorbowane było przez absorber znajdujący się wewnątrz szklanej rury, w której wnętrzu jest próżnia. Izoluje ona absorber od otoczenia i przez to ogranicza ilość ciepła, które może zostać wypromieniowane z absorbera na zewnątrz.
Budowa i rodzaj kolektora powinna być dostosowania przede wszystkim do okresu w czasie którego chcemy używać kolektorów. Kolektory płaskie, czyli aktywne, mają wymuszony obieg grawitacyjny, który przeznaczony jest do całorocznego wspomagania domowych instalacji cieplnych. Natomiast kolektory rurowo-próżniowe, są na ogół bardziej efektywne w okresie zimowym.