Klimatyzator – budowa i podział

klimatyzatorKlimatyzacja jest to proces mający na celu stworzenie i utrzymanie jak najkorzystniejszego mikroklimatu w pomieszczeniu poprzez regulacje temperatury, czystości, wilgotności powietrza oraz jego cyrkulację.

W zależności od zadań, jakie klimatyzacja ma spełnić dzieli się ją na klimatyzacje komfortu, która zapewnia odpowiednie warunki do pracy i funkcjonowania człowiek, przez co wpływa na dobre samopoczucie i wydajność pracy ludzkiej ten typ montuje się m.in. w domach, biurach oraz klimatyzacje precyzyjną służącą do klimatyzowania pomieszczeń technicznych takich jak serwerownia, w której jest ona niezbędna ze względu na wymogi pracujących całymi dniami urządzeń technicznych, nie tyle istotne jest zapewnienie optymalnej ochrony drogich urządzenia, co danych zapisane na ich serwerach. Nie należy zapomnieć o czyszczeniu instalacji z nagromadzonych w niej pyłów a także przeprowadzaniu kontroli ilości mikroorganizmów, po której należy w razie potrzeby przeprowadzić dezynfekcje. Nieprzeprowadzanie regularnie tych czynności może skutkować pogorszeniem się zdrowia osób przebywających w pokoju wentylowanym.

Podstawowym urządzeniem w procesie klimatyzacji jest klimatyzator. Składa się on z sprężarki, parownika, skraplacza, odwadniacza, wentylatora oraz zaworu rozprężnego może mieć on również filtr powietrza. Kiedyś klimatyzator był urządzeniem zwartym jednak znaczny hałas, który generuje sprężarka wymusił na inżynierach stworzenie systemu złożonego z jednostek wewnętrznych, w której skład wchodzą wentylator i parownik oraz części zewnętrznej złożonej z sprężarki wraz z skraplaczem. Jednostki łączą ze sobą przewody freonowe.

Klimatyzatory dzielimy pod wieloma względami np.: typ, montaż, najważniejszym jest podział wg ilość jednostek wewnętrznych. W ostatnim podziale wyróżniamy split jedna jednostka wewnętrzna, twin dwie jednostki wew. wspólnie sterowane , triple 3 jednostki wew. wspólnie sterowane oraz multisplit posiadający kilka jednostek wewnętrznych sterowanych oddzielnie.

Kontrolę nad pracą systemu klimatyzacyjnego sprawuje układ mikroprocesorowy. Dzisiejsze klimatyzatory oprócz zadań podstawowych mają również funkcje automatycznego przekazywania danych o pracy instalacji do centrali sterowania.