Izolacje – istota energooszczędności

izolacja

Strefy w budynku najczęściej wymagające stosowania izolacji

Izolacje budowlane mają bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Ze względu na warunki atmosferyczne panujące w naszej szerokości geograficznej istnieje potrzeba docieplania budynków, dlatego izolacje termiczne są jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych. Lecz temperatura nie jest jedynym ważnym czynnikiem kształtującym mikroklimat pomieszczeń. Konieczność zabezpieczenia budynku przed szkodliwym działaniem wilgoci, wiatru i nadmiernym poziomem hałasu wymaga stosowania izolacji przeciwwilgociowych, wiatrochłonnych i akustycznych. Odpowiednio dobrany typ materiału izolacyjnego zapewnia jednoczesne spełnienie powyższych wymagań. Izolacje budowlane wykorzystuje się dla wszelkiego typu przegród budowlanych, stropów, dachów i fundamentów.

Izolacje techniczne – głównie izolacje termiczne i akustyczne stosowane są jako zabezpieczenia instalacji, np. grzewczych i ciepłowniczych, bądź klimatyzacyjnych, oraz różnych urządzeń i zbiorników stosowanych w przemyśle.

Istnieją różne typy materiałów izolacyjnych, które wykorzystuje się w zależności od zapotrzebowania na określone własności. W budownictwie najpopularniejszymi materiałami izolacyjnymi o szerokim zastosowaniu są: styropian, wełna mineralna oraz folie.

Najczęściej spotykane materiały izolacyjne

STYROPIAN

Styropian to bardzo często stosowany materiał ociepleniowy. Otrzymuje się go w sposób syntetyczny poprzez spienianie granulek polistyrenu. Jest to metoda całkowicie ekologiczna, podobnie jak produkt końcowy, który odznacza się minimalnym stężeniem pierwiastków promieniotwórczych, dużo mniejszym niż w przypadku innych popularnych materiałów budowlanych. Styropian jest odporny biologicznie, posiada znikomą higroskopijność – nie chłonie wilgoci, produkowany w wersji samogasnącej nie rozprzestrzenia pożaru. Jest materiałem lekkim, łatwym w obróbce i trwałym – nie starzeje się i nie odkształca. Płyty styropianowe dobrej jakości, odznaczające się dużą gęstością są bardzo wytrzymałe mechanicznie i mało ściśliwe.

WEŁNA MINERALNA

Wełna mineralna otrzymywana jest ze skał mineralnych. Włókna łączone są w procesie produkcyjnym lepiszczem bitumicznym i, jeśli istnieje taka potrzeba, impregnowane. Spotyka się ją najczęściej w formie płyt różnej twardości, filców i mat, oraz jako granulat. Najczęściej wykorzystuje się płyty o dużej twardości ze względu na ich wytrzymałość mechaniczną. Wełna mineralna jest niepalna – często wykorzystuje się ją jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. Ponadto jest to materiał odporny biologicznie i paroprzepuszczalny – co ma niebagatelne znaczenie dla zachowania odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń. Ważną cechą jest również dobra izolacyjność akustyczna, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

FOLIE

Folie stosuje się często jako izolacje przeciwwilgociowe, paroprzepuszczalne lub paroszczelne (w zależności od przeznaczenia), bądź jako uzupełnienie warstw izolacji cieplnych w celu ochrony przed zawilgoceniem. Dodatkowo folie mogą spełniać funkcję ochronną przed wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Jest to materiał powszechnie stosowany w kontrukcjach dachowych.

MASY IZOLACYJNE

Masy izolacyjne stosowane są jako hydroizolacje zewnętrzne. Produkuje się je z asfaltów oksydowanych i przemysłowych modyfikowanych kauczukiem, dodatków mineralnych, środków powierzchniowo czynnych oraz rozpuszczalników organicznych. W zależności od wyników badania gruntu (np. poprzez sondowanie statyczne) stosuje się je na podłoża papowe, betonowe, cementowo-wapienne i ceramiczne.

Profesjonalne usługi sondowania statycznego CPTu na Dolnym Śląsku.